TOP

Language

คัปโปเรียวคัง ชุนปันโร

คัปโปเรียวคัง ชุนปันโร

ร้านอาหารจากปลาปักเป้าเก่าแก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชิโมะโนะเซกิ ที่นายกรัฐมนตรีรุ่นแรกก็โปรดปราน

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่คาราโตะ

ร้านอาหารจากปลาปักเป้าที่มีประวัติยาวนานกว่า 130 ปี "ฟุคุซาชิ" ซาชิมิที่ทานโดยใช้ปลาปักเป้าแล่เป็นแผ่นบางกับหัวไชเท้าขูดฝอยที่มีผลดีของพริกและซอสเปรี้ยวพอนซึที่ทำพิเศษนั้นเป็นของขึ้นชื่อเลยทีเดียว เดิมทีปลาปักเป้าเป็นสิ่งที่ถูกห้ามทาน แต่ได้รับการยกเลิกคำสั่งห้ามจากการที่ฮิโรบุมิ อิโต้นายกรัฐมนตรีรุ่นแรกมาทานที่นี่เมื่อปีเมจิที่ 21(ปี1888) ร้านนี้จึงเป็นร้านแรกที่ได้รับอนุญาตจากทางการให้จำหน่ายอาหารจากปลาปักเป้าในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นเวทีในการทำสันธิสัญญาสงบศึกสงครามจีน-ญี่ปุ่น ภายในอาคารที่ระลึกในพื้นที่จึงมีการจัดแสดงเครื่องเรือนที่เคยใช้ในเวลานั้นและของอื่นๆ และยังมีการจำลองห้องที่ใช้ในการประชุมสงบศึกขึ้นมาอีกครั้งด้วย

ที่อยู่ 4-2 ต.อามิไดจิ อ.ชิโมะโนะเซกิ
การเดินทาง ลงที่ป้ายรถบัส "อาคามะจินกูมาเอะ" ของบริษัทขนส่งซันเด็น จะพบทันที
หมายเลขโทรศัพท์ 083-223-7181
เว็บไซต์ http://www.shunpanro.com/location/shimonoseki/
เวลาทำการ 9:00-22:00 น.
ค่าใช้จ่าย เข้าอาคารฟรี พัก 1 คืน อาหาร 2 มื้อ 27,000 เยนขึ้นไป (พักแรม)
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป