TOP

Language

อดีตอาคารนิปปงยูเซ็น สาขาโมจิ (อาคารโมจิยูเซ็น)

อดีตอาคารนิปปงยูเซ็น สาขาโมจิ (อาคารโมจิยูเซ็น)

สิ่งปลูกสร้างที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดในช่วงเวลานั้น เป็นกระแสขนาดต่อแถวกันยาวเป็นหางว่าว!

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

อาคารสำนักงานแบบอเมริกันซึ่งสร้างขึ้นในปี 1927 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาโมจิของบริษัทนิปปงยูเซ็นซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางเรือ ในระยะแรกที่ก่อสร้างขึ้นถูกใช้เป็นสำนักงานดำเนินขั้นตอนการขึ้นลงเรือโดยสารที่เข้าและออกจากท่าเรือ และเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดในเวลานั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ชาวเมืองซึ่งเพิ่งเคยเห็นลิฟต์เป็นครั้งแรกมาต่อแถวดูกันยาวเป็นหางว่าว การปรับปรุงซ่อมแซมทำให้รูปลักษณ์ภายนอก การตกแต่งในอดีตสูญหายไป แต่ยังรู้สึกได้ถึงเค้าโครงภาพในเวลานั้นจากกระเบื้องโมเสกบริเวณโถงประตูด้านหน้า ราวบันได และการให้แสงไฟ เป็นต้น
*ที่นี่เป็นอาคารสำนักงาน จึงขอความกรุณางดใช้เสียงดังเพื่อไม่ให้รบกวนสำนักงานขณะเข้าชม

ที่อยู่ 7-8 ต.มินาโตะ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง เดินจากสถานี JR โมจิโคประมาณ 2 นาที
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป