TOP

Language

อดีตอาคารศุลกากรโมจิเซคัน

อดีตอาคารศุลกากรโมจิเซคัน

อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของท่าเรือโมจิโค มีห้องชมวิวที่ชมทิวทัศน์ช่องแคบคัมมงได้ด้วย

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

อาคารอิฐ 2 ชั้นซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ทำการศุลกากรในปี 1912 หลังจากใช้งานเป็นที่ทำการศุลกากรจนถึงปี 1927 ก็มีการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารในปี 1994 และบูรณะให้เป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ที่นำรูปแบบเรเนสซองส์มาใช้ ที่ชั้น 1 มีโถงทางเข้าที่โปร่งโล่งและห้องพักผ่อน ชั้น 2 มีแกลเลอรี่และห้องชมวิวที่ชมทิวทัศน์ช่องแคบคัมมงได้ นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมี "Mooon de retro" ห้องรับแขกซึ่งสามารถเพลิดเพลินกับผลไม้ตามฤดูกาลได้ด้วย จึงเหมาะกับการพักผ่อนระหว่างเดินเล่นเป็นอย่างยิ่ง

ที่อยู่ 1-24 ต.ฮิกาชิมินาโตะ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง เดินจากสถานี JR โมจิโคประมาณ 8 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลทั่วไปของโมจิโคเรโทร   093-321-4151
เว็บไซต์ http://www.mojiko.info/3kanko/spot_zeikan.html
เวลาทำการ 9:00-17:00 น.
*Mooon de retro 11:00-17:00 น.
วันหยุด ไม่มี *Mooon de retro ไม่มีวันหยุดประจำ
ค่าใช้จ่าย ฟรีค่าเข้าอาคาร
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป