TOP

Language

สะพานฟูลวิงค์โมจิ

สะพานฟูลวิงค์โมจิ

หากข้ามเป็นคู่แรกสุดจะผูกพันกันตลอดไป!? ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่าคู่รัก

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

สะพานชักสำหรับคนเดินโดยเฉพาะยาวทั้งหมด 108 เมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สะพานชักคือสะพานรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ "ฟูลวิงค์โมจิ" จะชักขึ้นเป็นมุม 60 องศากับพื้นน้ำ 6 ครั้งต่อวัน ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์ช่องแคบคัมมงและสะพานคัมมง ว่ากันว่าคู่รักที่ข้ามไปได้เป็นคู่แรกหลังสะพานปิดจะผูกพันกันไปชั่วชีวิต จึงได้รับเลือกเป็น "ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคู่รัก" เมื่อถึงเวลากลางคืนทั่วทั้งสะพานจะมีการจัดส่องไฟ ความสวยงามนั้นช่างวิเศษสุด อาคารโดยรอบเองก็มีการส่องไฟด้วยเช่นกันจึงเพลิดเพลินได้แม้เพียงแค่เดินเล่นก็ตาม

ที่อยู่ ต.มินาโตะ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง เดินจากสถานี JR โมจิโคประมาณ 3 นาที
เวลาทำการ เวลาที่สะพานจะชักขึ้น(จะปิดหลังผ่านไป 20 นาที) 10:00 น., 11:00 น., 13:00 น., 14:00
น., 15:00 น., 16:00 น.
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป