TOP

Language

ศาลเจ้าคาเมะยามะฮาจิมันกู

ศาลเจ้าคาเมะยามะฮาจิมันกู

เทพผู้พิทักษ์ 60 ตำบลใน อ.ชิโมะโนะเซกิ มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าชมมากมาย

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่คาราโตะ

เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเมื่อปี 859 เพื่อวิงวอนให้จิตของเทพเจ้ามาจากศาลเจ้าอุซะจินกูที่อยู่ที่เมืองอุซะ จังหวังโออิตะ เป็นที่คุ้นเคยจากชาวเมืองว่าเป็น "เทพผู้พิทักษ์ด่าน" และได้รับความเคารพว่าเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์ 60 ตำบลของอ.ชิโมะโนะเซกิ ในเขตศาลเจ้ามีจุดที่น่าชมมากมาย เช่น ประตูโทริอิหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจกับขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และโอคาเมะจายะโนะอาโตะ สถานที่ซึ่งฮิโรบุมิ อิโต้ นายกรัฐมนตรีสมัยแรกของญี่ปุ่นพบกับท่านผู้หญิง, แผ่นหินจารึกการประพันธ์ของฟูมิโกะ ฮายาชิ นักเขียนนวนิยายที่มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับยูคาริและอ.ชิโมะโนะเซกิ และแผ่นหินจารึกกลอนของคาเนโกะ มิสุซุ นักประพันธ์เพลงกล่อมเด็กที่เกิดที่จังหวัดยามากุจิ เป็นต้น

ที่อยู่ 1-1 ต.นากาโนะ อ.ชิโมะโนะเซกิ
การเดินทาง เดินจากป้ายรถบัส "คาราโตะ" ของบริษัทขนส่งซันเด็น ประมาณ 3 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ 083-231-1323
เว็บไซต์ http://www.kameyamagu.com/
เวลาทำการ กันยายน-เมษายน 6:00-19:00 น., พฤษภาคม-สิงหาคม 6:00-20:00 น.
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป