TOP

Language

โคะโจซัง

โคะโจซัง

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่ของคัมมง ซึ่งเคยเป็นปราสาทโมจิในอดีต

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

"โคะโจซัง" ที่วิวด้านล่างแผ่ขยายไปถึงช่องแคบคัมมง จากยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 175.2 เมตรสามารถมองเห็นวิวไกลๆ เช่น ทะเลสุโอนาดะกับทะเลฮิบิคินาดะ และภูเขาซาระกุระได้ ครั้งหนึ่งไทระโนะโทโมโมริทำสงครามกับเก็นจิจึงได้สร้างปราสาทที่ชื่อว่าปราสาทโมจิขึ้น ปัจจุบันกลายเป็น "สวนเมะคาริ" กำแพงหินซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและแผ่นหินรอบๆปราสาทจากสมัยนั้นยังคงเป็นภาพเงาให้เห็นได้ในปัจจุบัน ทางเดินเท้าได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้เหมาะแก่การเดินเล่น ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนเย็น หรือตอนกลางคืนก็สามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามได้ บริเวณยอดเขายังคงหลงเหลือร่องรอยของที่เก็บปืนใหญ่และกระสุนปืนใหญ่ในสมัยสงครามอยู่ด้วย

ที่อยู่ โมจิ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง นิชิเท็ตสึบัส จากป้าย "เมะคาริโคเอ็นมาเอะ" เดินประมาณ 15 นาที
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป