TOP

Language

อามะโกเสะโนะฮิ

อามะโกเสะโนะฮิ

สถานที่ที่ถ่ายทอดตำนานความโศกเศร้า ของตระกูลไทระที่สูญเสียในสงคราม

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่อื่นๆใน อ.คิตะคิวชู


เป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าตอนที่เกิดสงครามดันโนะอุระของเก็นจิและเฮชิในยุคเฮอันตอนปลาย ชาวเมืองได้ฝังศพของพระชายาในไทระโนะโนริสึเนะที่ถูกพัดขึ้นฝั่งที่ชายหาดโอสึมิโนะฮามะ เขตโมจิและสร้างหินอนุสาวรีย์ขึ้น ว่ากันว่าในสงครามนี้คนตระกูลไทระจำนวนมากได้เสียชีวิตลง นักรบซึ่งจมอยู่ก้นทะเลกลายเป็นปูเฮเกะ เหล่านางกำนัลกลายเป็นกัปปะ
อามะโกเสะหมายถึงแม่ทัพของเหล่ากัปปะนั้น และมีตำนานความโศกเศร้าที่หลงเหลือไว้เช่น พอถึงฤดูใบไม้ผลิเหล่ากัปปะต่างออกมาแสดงความโศกเศร้าต่อลูกหลานของเก็นจิโดยกระจัดกระจายไปที่่บ่อน้ำและแม่น้ำในแต่ละพื้นที่

ที่อยู่ ในเขตศาลเจ้าโอสึมิเท็นเอกิ 1272 โอสึมิ เขตโมจิ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง นิชิเท็ตสึบัส จากป้าย "โอสึมิฮิกาชิกุจิ" เดินประมาณ 8 นาที
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป