TOP

Language

ปราสาทโคคุระ

ปราสาทโคคุระ

สัญลักษณ์ของเมืองโคคุระ ที่ทำให้หลงใหลด้วยความงามที่ดูองอาจ

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่อื่นๆใน อ.คิตะคิวชู

ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1602 โดยทาดาโอคิ โฮโซคาวะ ซึ่งในปี 1837 ได้ถูกเพลิงไหม้ทำลายไป แต่ความปรารถนาแรงกล้าของชาวเมืองทำให้มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1959 เปิดหลังปรับปรุงใหม่โดยมีการสับเปลี่ยนนิทรรศการภายในตัวปราสาทค่อนข้างมากในเดือนมีนาคมปี 2019

ที่อยู่ 2-1 โจไน เขตโคคุระคิตะ อ.คิตะคิวชู
การเดินทาง เดินจากสถานี JR นิชิโคคุระประมาณ 10 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ 093-561-1210
เว็บไซต์ http://www.kid.ne.jp/kokurajou/html/k01.html
เวลาทำการ เมษายน-ตุลาคม 9:00-18:00 น. พฤศจิกายน-มีนาคม 9:00-17:00 น. (เข้าปราสาทได้จนถึง 30 นาทีก่อนหน้า)
วันหยุด ไม่มี
ค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไป 350 เยน, นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย 200 เยน, นักเรียนประถม 100 เยน(ส่วนลดสำหรับหมู่คณะ 30 ท่านขึ้นไปลด 20%)
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป