TOP

Language

แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะ

แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะ

แผ่นป้ายหินของเคียวชิ ทาคาฮามะ ที่รู้จักกันผ่านบทกวี ชื่นชมประวัติศาสตร์และความงามของโมจิ

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะผู้เป็นนักกวีไฮกุที่สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ยุคเมจิถึงต้นยุคโชวะ (22 กุมภาพันธ์ 1874 - 8 เมษายน 1959) ในปี 1956 ได้ถูกสร้างขึ้นในเขต "ศาลเจ้าเมะคาริ" ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 1,800 ปีซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของคิวชู เคียวชิ ทาคาฮามะมักจะมาที่คิตะคิวชูและแต่งกลอนเกี่ยวกับคัมมง ดังนั้นแผ่นหินสลักกลอนไฮกุจึงตั้งอยู่ที่นี่ บนแผ่นหินสลักกลอนนี้ มีบทกลอน (นัตสึชิโอะ โนะ อิมะฮิคุเฮเกะ โฮโระบุโทคิโมะ) ที่แต่งในปี 1941 สลักอยู่ 

ที่อยู่ ในศาลเจ้าเมะคาริจินจะ 3492 อ.คิตะคิวชู เขตโมจิ โมจิ
การเดินทาง รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร ขบวนชิโอคาเสะจาก "สถานีคัมมงไคเคียวเมะคาริ" เดินประมาณ 7 นาที
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป