TOP

Language

ศาลเจ้าเมะคาริจินจะ

ศาลเจ้าเมะคาริจินจะ

ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์อันงดงาม ตั้งอยู่ใต้สะพานคัมมง

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่ท่าเรือโมจิโค

ศาลเจ้าที่อยู่ด้านหลังของช่องแคบคัมมงตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของคิวชู สร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ "การรบซังกังเซบัตสึ" ที่จักรพรรดินีจิงกูในจักรพรรดิจูไอ จักรพรรดิองค์ที่ 14 ได้ส่งกำลังทหารไปยังคาบสมุทรเกาหลีและได้แวะพักที่นี่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 200 สมัยก่อนถูกเรียกว่าฮายาโตะโนะมิยะหรือฮายาโตะเมียวจิน แต่ในปี 1809 ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นศาลเจ้าเมะคาริจินจะ ในเขตศาลเจ้ามีแผ่นหินไฮกุของโซกิ อีโนะรวมถึงแผ่นหินไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะ และแผ่นหินสลักบทประพันธ์ของเซโจ มัตสึโมโตะ เป็นต้น  "พิธีกรรมเมะคาริชินจิ (ชื่อที่รู้จักกันทั่วไป)" (สมบัติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนของจังหวัด) ที่ถูกจัดขึ้นทุกๆ วันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติก็โด่งดังไปทั่วประเทศ

ที่อยู่ 3492 อ.คิตะคิวชู เขตโมจิ โมจิ
การเดินทาง รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร ขบวนชิโอคาเสะจาก "สถานีคัมมงไคเคียวเมะคาริ" เดินประมาณ 7 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ 093-321-0749
เว็บไซต์ http://www.mekarijinja.com/
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป