TOP

Language

วัดอินโจจิ

วัดอินโจจิ

วัดที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนจุดพลิกผันทางประวัติศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่คาราโตะ

สร้างขึ้นในปี 1560 และหลังจากนั้นได้สร้างขึ้นใหม่เป็นวัดของตระกูลตามคำสั่งเสียของโคบายาคาวะ ทาคาคาเกะ นายพลยุคเซ็นโกคุ ในช่วงสมัยเอโดะถูกใช้เป็นที่พำนักของผู้นำราชสาสน์ของประเทศเกาหลีและคณะผู้แทนสันถวไมตรีทางการทูตซึ่งมายังญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้ง หลังจากนั้น เมื่อมีการทำสนธิสัญญาสงบศึกของสงครามจีน-ญี่ปุ่น (ปี 1894-1895) ซึ่งเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศชิง (ประเทศจีนในปัจจุบัน) เกี่ยวกับการปกครองคาบสมุทรเกาหลี ก็ได้ใช้เป็นสถานที่พักของกลุ่มผู้มีอำนาจของประเทศชิง นายหลี่หงจางเช่นกัน จึงเป็นวัดที่มีความผูกผันลึกซึ้งกับต่างชาติมาอย่างยาวนาน

ที่อยู่ 11-9 ต.นากาโนะ อ.ชิโมะโนะเซกิ
การเดินทาง เดินจากป้ายรถบัส "คาราโตะ" ของบริษัทขนส่งซันเด็น ประมาณ 6 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ 083-222-0575
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป