TOP

Language

มรดกโลก โรงงานเหล็กกล้าคันเอยาฮาตะเซเท็ตสึโชะคันเร็นชิเซสึ

มรดกโลก โรงงานเหล็กกล้าคันเอยาฮาตะเซเท็ตสึโชะคันเร็นชิเซสึ

สัญลักษณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก!

ดู/เที่ยว/สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พื้นที่อื่นๆใน อ.คิตะคิวชู

"เมจินิฮนโนะซังเกียวคะคุเมอิซัง เซเท็ตสึ-เซโค โซเซ็น เซคิตันซังเกียว" ซึ่งได้รับเลือกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมื่อเดือนกรกฏาคมปีเฮเซที่ 27(2015)
เป็นกลุ่มมรดกทางอุตสาหกรรมที่เป็นหลักฐานว่าได้รับข้อมูลทางเทคโนโลยีที่เจริญของยุโรปตะวันตก  พัฒนาเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเหมาะกับภายในประเทศด้วยการหลอมรวมเข้ากับเทคนิคที่สืบต่อกันมาของญี่ปุ่น และประสบความสำเร็จในปรับให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลา 50 ปีตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเหล็กกล้าคันเอยาฮาตะเซเท็ตสึโชะซึ่งรวมอยู่ในสินทรัพย์โครงสร้างนี้ ประกอบด้วยสถานที่ 4 แห่ง คือ "อดีตสำนักงานหลัก" สำนักงานหลักรุ่นแรกซึ่งสร้างเสร็จในปี 1899, "โรงงานชูเซ็น" สิ่งปลูกสร้างโครงเหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังคงเดินงานเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 110 ปี จนถึงปัจจุบัน, "อดีตโรงงานคาจิ" ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นห้องเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ของโรงงานเหล็กกล้าเซเท็ตสึโชะ และ"อาคารอนกะกาวะซุยเก็นจิปั๊มชิสึ" ที่ยังเดินงานในปัจจุบันในเมืองนาคามะ
เนื่องจากปัจจุบันภายในโรงงานเหล็กกล้าเซเท็ตสึโชะยังคงมีการปฏิบัติงานกันอยู่ จึงไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเยี่ยมชมไม่ว่าในสถานที่ใด แต่ท่านสามารถชมลักษณะด้านนอกได้จากพื้นที่ชมทัศนียภาพเพียงแค่ส่วนอดีตสำนักงานหลักเท่านั้น และภายในบริเวณยังรับข้อมูลได้จากบอร์ดแนะนำอธิบายและอาสาสมัครการท่องเที่ยวที่อยู่ประจำที่นี่ด้วย
 

ที่อยู่ สถานที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเยี่ยมชมไม่ว่าสถานที่ใด
*สามารถชมได้เพียงแค่อดีตสำนักงานหลักจากระเบียงชมวิวเท่านั้น
การเดินทาง 【ระเบียงชมวิว】เดินจากสถานี JR สเปซเวิลด์ ประมาณ 10 นาที
หมายเลขโทรศัพท์ แผนกมรดกโลก ส่วนงานปรับปรุงวางแผน อ.คิตะคิวชู  (093)582-2922
เว็บไซต์ http://heritage.sangyokanko.com/
กลับไปยังตารางสรุป