TOP

Language

เดินเล่นชมวิวที่ช่องแคบคัมมง

เดินเล่นชมวิวที่ช่องแคบคัมมง

เส้นทางสำราญใจไปกับทัศนียภาพอันงดงามของช่องแคบคัมมง มานั่งรถไฟโทรกโกะชมวิวเพลินๆ กัน

START
สถานีโมจิโค
เดิน 1 นาที

รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร "ขบวนชิโอคาเสะ" สถานีพิพิธภัณฑ์รถไฟคิวชู

นั่งรถไฟขบวนชิโอคาเสะ 10 นาที

รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร "ขบวนชิโอคาเสะ" สถานีคัมมงไคเคียวเมะคาริ

เดิน 1 นาที

โคะโจซัง

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 8 นาที

ศาลเจ้าเมะคาริจินจะ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 6 นาที

ลานนอร์ฟอล์ก

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 17 นาที

ห้องชมวิวโมจิโคเรโทร

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 8 นาที
GOAL
สถานีโมจิโค
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป