TOP

Language

มุซาชิ มิยาโมโตะกับคิตะคิวชู

มุซาชิ มิยาโมโตะกับคิตะคิวชู

เส้นทางเที่ยวชมรอบๆ สถานที่ที่เกี่ยวกับมุซาชิ สัมผัสความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญเพลงดาบ และเพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพงามตา

START
สถานีโมจิโค
เดิน 10 นาที

พิพิธภัณฑ์ช่องแคบคัมมง

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 5 นาที

เรือโดยสารคัมมง (สะพานเทียบเรือโมจิโค/มารีนเกตโมจิ)

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เรือโดยสารคัมมง 10 นาที

เกาะกันริวจิมะ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เรือโดยสารคัมมง 10 นาที

เรือโดยสารคัมมง (สะพานเทียบเรือโมจิโค/มารีนเกตโมจิ)

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 6 นาที

ป้ายรถบัสเรโทรซัมบาชิโดริ

รถบัส 25 นาที

สวนทามุเคะยามะ (แผ่นหินของมุซาชิ มิยาโมโตะ)

เกี่ยวกับสถานที่นี้
รถบัส 15 นาที

ปราสาทโคคุระ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 15 นาที
GOAL
สถานีโคคุระ
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป