TOP

Language

ตามหาวรรณกรรมแห่งเมืองโมจิ

ตามหาวรรณกรรมแห่งเมืองโมจิ

เส้นทางสัมผัสงานวรรณกรรมแห่งท่าเรือโมจิโค เชิญชมทิวทัศน์ของคัมมงไปพร้อมๆกับขับบทกลอน

START
สถานีโมจิโค
เดิน 7 นาที

ร้านซันคิโร ห้องไฮกุโนะมะ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 16 นาที

ศาลเจ้าโคโซฮาจิมังกู

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 20 นาที

แผ่นหินสลักกลอนไฮกุของเคียวชิ ทาคาฮามะ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
ภายในเขตศาลเจ้าเดียวกัน

ศาลเจ้าเมะคาริจินจะ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 7 นาที

รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร "ขบวนชิโอคาเสะ" สถานีคัมมงไคเคียวเมะคาริ

นั่งรถไฟขบวนชิโอคาเสะ 10 นาที

รถไฟสายคิตะคิวชูกิงโคเรโทร "ขบวนชิโอคาเสะ" สถานีพิพิธภัณฑ์รถไฟคิวชู

เดิน 3 นาที

พิพิธภัณฑ์ฟูมิโกะ ฮายาชิ

เกี่ยวกับสถานที่นี้
เดิน 2 นาที
GOAL
สถานีโมจิโค
หากแผนที่ไม่ปรากฏโปรดตรวจสอบว่ามีการใช้งานจาวาสคริเบราว์เซอร์ของคุณ
กลับไปยังตารางสรุป